***АКО ПРОЯВЯВАТЕ ИНТЕРЕС КЪМ ДИСКОВЕТЕ С НАШИ ПЕСНИ, ЗВЪНЕТЕ НА ТЕЛ. 0878 - 732 - 582 НА НИКОЛА КРЪСТЕВ ***


ЕДНА ВЪВ ВСЕМИРА, диригент Иван Христов, акомпанимент Лили Мирчева

 1. "Балкани, дигайте се в небесата" , музика Иван Константинов, текст К. Христов
 2. "Към върха" , музика Ал.Танев, текст В. Тошевска
 3. "Черни връх" , музика Й. Колев, текст Игнат Игнатов
 4. "Слънчева Родино" , музика Й. Колев, текст С. Димитрова, аранжимент Ив. Христов
 5. "Пиринска песен" , музика Б. Стрински, текст В. Тошевска, аранжимент Ив. Христов

МАКЕДОНИЯ

 1. "Отстъпвайте, високи върхове", музика Г. Тимев, текст Игнат Игнатов
 2. "В Рила планина", музика Петър Льондев, текст Христо Банковски
 3. "Тъгата на Пирин", музика Филип Аврамов, текст В. Арнаудов
 4. "Връх мой", музика Филип Аврамов, текст Елена Димитрова
 5. "Тебе поем, Господи", музика Добри Христов
,

ЗДРАВЕЙТЕ, ТУРИСТИ, диригент Иван Христов, акомпанимент Лили Мирчева

 1. "Здравейте, туристи" , музика Й. Колев, текст Игнат Игнатов
 2. "Песен за хижа "Пейова бука" , музика Й. Колев, текст Сийка Димитрова
 3. "Витоша, Витоша моя", музика Й. Колев, текст Игнат Игнатов
 4. "Старопланинска" , музика Филип Аврамов, текст Харалампи Харалампиев
 5. "Пролетен валс" , музика Йохан Щраус

КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ 17.12.2016 г.

 1. "Над мальовишки предели", музика Филип Аврамов, текст Евтим Манев
 2. "Хубава си, моя горо", музика Хр. Тонев, текст Любен Каравелов
 3. Моя страна, моя България", музика Емил Димитров, текст Васил Андреев

Хор"Планинарска песен" - София © 2017 - All Rights Reserved