ЕДНА ВЪВ ВСЕМИРА

 1. "Балкани, дигайте се в небесата" музика Иван Константинов, текст К.Христов
 2. "Към върха" музика АЛ.Танев, текст В.Тошевска
 3. "Черни връх" музика Й.Колев, текст Иг.Игнатов,
 4. "Слънчева Родино" музика Й.Колев, текст С.Димитрова, аранжимент ИВ.Христов
 5. "Пиринска песен" музика Б.Стрински, текст В.Тошевска,аранжимент ИВ.Христов

МАКЕДОНИЯ

 1. "Отстъпвайте високи върхове" музика Г.Тимев текст Игнат Игнатов
 2. "В Рила планина" музикаПетър Льондев текст Христо Банковски
 3. "Тъгата на Пирин" музика маестро Филип Аврамов, текст В.Арнаудов
 4. "Връх мой" музика маестро Филип Аврамов, текст Елена Димитрова
 5. "Тебе поем, Господи" музика Добри Христов

ЗДРАВЕЙТЕ ТУРИСТИ Диригент Иван Христов, Акомпанимент Лили Мирчева

 1. "Здравейте туристи" музика проф.Й.Колев, текст Игнат Игнатов
 2. "Песен за хижа"Пейова бука" музика проф.Й.Колевртекст Сийка Димитрова
 3. "Витоша,Витоша моя" музика проф.Й.Колев, текст Игнат Игнатов
 4. "Старопланинска" музика маестро Филип Аврамов, текст Харалампи Харалампиев
 5. "Пролетен валс" музика Йохан Щраус

КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ 17.12.2017г.

 1. "Над мальовишки предели" музика маестро Филип Аврамов, текст Евтим Манев
 2. "Пирине, Прине" музика маестро Филип Аврамов, текст Никола Вапцаров
 3. "Хубава си моя горо" текст Любен Каравелов музика Хр.Тонев
 4. Моя страна,моя България" муз.Емил Димитров текст Васил Андреев
 5. "Песен5

Хор"Планинарска песен - София" © 2017 - All Rights Reserved