начало • намери ни
Начало
 Хор "Планинарска песен" - София

Представи и твоята страница 

ПОХОДНА ПЕСЕН(Прекрасна си, мила Родино)

 

От Тимок вървим все нагоре

по родния снажен Балкан

и той ни омайва с простора

от слънцето цял осеян.

 

ПРИПЕВ   ¬

Прекрасна си мила Родино

от Тимок до Черно море, ехо

 

И ден подир ден окрилени

възкачваме връх подир връх

Родино от теб запленени

с радост поемаме дъх.

 

ПРИПЕВ

Омайва ни пътя чудесен

по твоя хайдушки гръбнак,

а стигнем ли Емине с песен

ще викнем от родния бряг.

 

ПРИПЕВ

 

Прекрасна си мила Родино,

когато човек те обзре

с Балкана и твойте градини

от Тимок до Черно море.

 

ПРИПЕВ